Đường dây điện vượt biển từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải (còn gọi là quần đảo Hải Tặc, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) dài 17 km đang được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nỗ lực triển khai những công đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa điện lưới quốc gia đến đảo nhân kỷ niệ...

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên, Công ty CNTT Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA, Trung tâm Chăm sóc khách hàng lập kế hoạch đảm bảo điện an toàn, ổn định tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí trên 21 tỉnh/ thàn...

Đường dây điện vượt biển từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải (còn gọi là quần đảo Hải Tặc, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) dài 17 km đang được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nỗ lực triển khai những công đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa điện lưới quốc gia đến đảo nhân kỷ niệ...